Členská přihláška České asociace paraplegiků - CZEPA

Členem České asociace paraplegiků se mohou stát lidé s omezením pohybu po poškození míchy, kteří jsou občany České republiky či jiné země EU s trvalým bydlištěm na území ČR

*Povinné poleBydliště
Kontaktní údaje
Vzdělání, zaměstnání
Sociální dávky

Údaje jsou nutné pro anonymní zpracování Českou asociací paraplegiků v souvislosti s plněním jejího poslání. Děkujeme za pochopení!

Údaje o zdravotním stavu

Údaje jsou nutné pro anonymní zpracování Českou asociací paraplegiků v souvislosti s plněním jejího poslání. Děkujeme za pochopení!

Př. C7 /krční/, Th 4 /hrudní/, L2 /bederní/
*
Souhlas

(dle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů)